EAS

The marketing activities of Nafta Films OÜ has been funded by Enterprise Estonia’s project EU50992 “Estonian Film Industry Development Center” 1.01.2017 - 31.12.2017. The aim of the project is to increase the international competitiveness of Estonian film industry, grow it’s entrepreneurial capacity and tighten relationships with different subject fields. Enterprise Estonia supports to the project from Export Grant For Creative Industries with 49 322 EUR. The total budget of the project is 70 460 EUR.

EU50992 projekti "Nafta Films filmi ja teleseriaalide tootmise täisteenuse eksport". Antud ekspordi projekti eesmärk on viia ellu

eksporti ettevalmistavaid turundustegevusi filmide ja kvaliteet-teleseriaalide tootmise täisteenuse pakkumiseks välissihtturgudel. Teine suurem eesmärk on Eesti kui potentsiaalse filmi ja teleseriaalide tootmise maa turundamine, mis otseselt aitab kaasa ettevõtte teenuse ekspordile kui ka toob oluliselt laiemat kasu kogu filmivaldkonnale Eestis.

Projekt käsitleb filmitööstust kogu tema väärtusahelas, pöörates senisest olulisemalt suuremat tähelepanu eesti filmide tootmise ja turundamise kõrval ka allhanke- ja kaastootmisprojektidele, Eesti kui filmitootmismaa potentsiaali oluliselt tõhusamale rakendamisele, filmivaldkonna tehnoloogiate arendamisega seotud ettevõtete ekspordivõimekusele ning Eestis filmitavate rahvusvaheliste projektide tehnilise võimekuse tugevdamisele.
 

Projekti tulemusena muutub ettevõtte filmide ja kvaliteet-teleseriaalide tootmise täisteenuse pakkumine välisturgudel regulaarseks ning sellest tulenevad kassavood prognoositavaks. Lisaks tugevale mõjule ettevõtte enda arengule kasvab ka Eesti kui

potentsiaalse filmi ja teleseriaalide tootmise maa tuntus, mis toob siia suuri välisproduktsioone ning seeläbi mõjutab Eesti majandust valdkonna üleselt.

Logo Logo
close
Close
pause_circle_online
volume_mute